تفاوت بین KPI و متریک چیست؟

شاخص عملکرد کلیدی و متریک تفاوت ظریفی دارند. البته شایان ذکر است که علیرغم تفاوت های آنها، اغلب برای بهره وری بیشتر به هر دو نیز دارید.
در اینجا یک مقایسه جانبی آورده شده است:

Metric Kpi
مداوم است مهلت مشخصی دارد زمان
نظارت بر عملکرد مداوم کسب و کار به سمت اهداف و مقاصد حرکت می کند هدف
درآمد مکرر ماهانه افزایش درآمد مکرر ماهانه به ۲۵۰ ملیون تومان مثال

تفاوت های معیار و KPI :

نحوه تنظیم KPI

اکنون که ما تعاریفی از مفهوم مورد بحث داریم، بیایید نگاهی به اصول اولیه تنظیم آن بیندازیم.
در عین حال که می‌توانید از صنعت های بزرگ الهام بگیرید، تمام آنچه که تعیین می‌کنید باید برای کسب و کار و اهداف شما منحصر به فرد باشند.
مهم است که به یاد داشته باشید که KPI ها نوعی ارتباط هستند. هنگامی که در حال طراحی یکی از آنها هستید، باید قوانین اساسی ارتباط را در نظر داشته باشید: اطلاعات مختصر، واضح و مرتبط بیشترین تأثیر را دارند.

شاخص نامناسب

امسال پول زیادی کسب کنید.
چرا این یک KPI بد است؟ برای شروع، فوق العاده مبهم است. آیا “پول زیاد” ۱۰ هزار دلار است یا ۱ میلیون دلار؟ هیچ اقدام قطعی وجود ندارد که بتوانید آن را به KPI خود گره بزنید، اگر مقدار مشخصی را ندارید که روی آن کار می کنید، هیچ یعنی مقدار مشخصی وجود ندارد که بدانید به هدف خود رسیده اید، و نمی توانید هیچ متریکی را به آن نسبت دهید تا بتوانید پیشرفت خود را پیگیری کنید.