KPI ، استراتژی مبتنی بر اصول

بدانید اهداف سازمانی شما چیست، چگونه برای دستیابی به آنها برنامه ریزی می کنید و چه کسی می تواند بر اساس این اطلاعات عمل کند. با تکرار و توسعه، درک بهتری از این که کدام فرآیندهای تجاری می توانند در داشبورد KPI باشند و چه کسانی باید آن داشبورد را به اشتراک بگذارید، به دست خواهید آورد.

چگونه kpi را تعریف کنیم؟

به راحتی می توان KPI ها را با معیارهای تجاری اشتباه گرفت. KPI ها یا شاخص‌های کلیدی عملکرد باید با یک معیار عملکرد به یک نتیجه کسب‌وکار خاص مرتبط باشند.
بیایید مثالی بزنیم
هدف کسب و کار شما افزایش درآمد ماهانه تکراری شماست، بنابراین، تیم شما KPI رشد فروش را تعیین می کند.

پرسش پاسخ
نتیجه دلخواه شما چیست؟ افزایش ۲۰ درصدی درآمد در سال جاری
چرا این نتیجه مهم است؟ کسب و کار سودآورتر خواهد شد.
چگونه می خواهید پیشرفت را اندازه گیری کنید؟ افزایش درآمد ماهانه، به دلار اندازه گیری می شود.
چگونه می توانید بر نتیجه تأثیر بگذارید؟ با افزایش اینتراکشن کاربران در سایت و بالا برده نرخ تبدیل
چه کسی مسئول سوددهی کسب و کار است؟ مدیر فروش
چگونه می دانید که به نتیجه خود رسیده اید؟ درآمد ۲۰ درصد افزایش می یابد.
هر چند وقت یکبار پیشرفت را به سمت نتیجه دلخواه مرور می کنید؟ به صورت ماهانه.

نحوه تعریف KPI

استفاده از چهارچوب SMART برای تعریف KPI شرکت

ممکن است از خود بپرسید: چگونه شاخص های کلیدی عملکرد شرکت خود را اندازه گیری کنم؟ یکی از راه‌های اندازه‌گیری عملکرد KPI، استفاده از چارچوب SMART است.

چارچوب SMART چیست؟
حال بیایید SMART را بشکافیم:
– آیا هدف شما مشخص است؟
– آیا می توانید پیشرفت در رسیدن به هدف خود را اندازه گیری کنید؟

– آیا این هدف واقع بینانه، قابل دستیابی است؟
– هدف، چقدر به سازمان شما مرتبط است؟
– بازه زمانی دستیابی به این هدف چه مقدار است؟

اگر می‌خواهید چارچوب SMART را گسترش دهید، می‌توانید با ا ارزیابی پیوسته آن را هوشمندتر کنید. KPI ها نباید یکبار مصرف باشند؛ شما باید به طور مداوم آنها را ارزیابی کنید تا مطمئن شوید که آنها قابل دستیابی اند و در مسیر درست قرار دارند.